Kredyty w UK Jak i Gdzie Zaciągać

Opublikowane przez nash w dniu

W obszarze finansów pojawia się wiele różnych terminów, których wielu z nas znaczenia nie rozumie, a jednym z nich są obligacje skarbowe. Inaczej nazywa się je papierami wartościowymi, a ich całościowe znaczenie polega na tym, że Skarb Państwa w UK zaciąga swego rodzaju pożyczkę u osób, które nabywają obligacje, zobowiązując się oddać całą kwotę w późniejszym czasie. Uzyskane w ten sposób pieniądze zasilają budżet państwa i są przeznaczane na różne inwestycje.

Ogólnie podzielić je można na obligacje oszczędnościowe oraz rynkowe. Pierwszy typ może być kupowany przez osoby fizyczne, a ich wartość wynosi zawsze 100 złotych, nie są one jednak notowane na giełdzie papierów wartościowych.

Drugi rodzaj jest dostępny dla osób fizycznych w UK, które są osobami prawnymi i posiadają zdolność do zaciągania zobowiązań we własnym imieniu. Obrotem tymi obligacjami zajmują się biura maklerskie i oczywiście są one notowane na giełdach, ponieważ ich wartość nominalna jest dużo wyższa. Obligacje emitowane w Polsce mogą mieć stałe lub zmienne oprocentowanie.